detaylı arama
Günün Başlıkları (0)(0)

Pürizm


 1. 1.
  "Arıtmacılık" da denir.. İlkelerini Ozenfant ve Le Corbusier'nin belirlediği, temel geometrik biçimleri saf, yalın kompozisyonlarda biraraya getirerek çağın ruhunu evrensel ve idealist bir estetikle yansıtmayı amaçlayan akım..
  Hedeflediği amaçlarla Rasyonalizm ve Uluslararası Üslup un temelini oluşturmuştur..
  Ressam Ozenfant 1915-17 arasında "L'Élan" adlı dergide ele aldığı ilkeleri 1916'da tanıştığı Le Corbusier ile birlikte "Après le Cubisme" (1918; Kübizm'den Sonra) adlı bildiriyle açıklamıştır..
  Bu yazı, Voltaire'in "Gerileyiş, işin kolayına kaçmanın, iyiyi yapmadaki tembelliğin, güzele olan ilgisizliğin ve acaip zevklerin bir ürünü olarak ortaya çıkar", ifadesiyle başlamaktadır..

  Le Corbusier ve Ozenfant bazı sanatçıların keyfî ve öznel tutumlarıyla ünlenebilmelerine karşı çıkmış, Kübizm'i, ortaya attığı dördüncü boyut kavramının belirsizliği ve zamanla büründüğü bezemeci nitelik nedeniyle suçlamışlardır..
  Onlar için doğru olan, çağın ruhunu nesnel bir güzellik anlayışının yer aldığı bir tarzla yansıtma gereğidir..
  Platon'un küp, küre, üçgen, daire gibi soyut rasyonel biçimlerde bulduğu güzellik tanımı, Rönesans'ta da ilgi görüp klâsikleşmiş bir yaklaşımdır..
  Le Corbusier ve Ozenfant da 20. yy'ın ancak ideal estetiğin tanımlandığı böyle bir anlatımla yansıtılabileceğini savunmuştur..
  Le Corbusier, biçimlerin ışık ve gölgeyle algılandığını; küp, daire gibi saf biçimlerin herkes tarafından rahatlıkia anlaşılması nedeniyle insana sevinç ve huzur verdiğini ifade etmiştir..
  Bu açıklamalarla çağın ruhunu kişisel vee dinamik üslûpların değil, evrensel ve durağan bir yaklaşımın yansıtacağı savunulmuştur..
  Yazı, "Bir sanat yapıtı rastlantısal, alışılmamış, izlenimci, inorganik, tepkici ve pitoresk olmamalı; tersine, genelleşmiş, statik ve değişmezliğin bir ifadesi olmalıdır", mesajıyla son bulur..

  Ozenfant ve Le Corbusier düşüncelerini yaymak üzere 1920-25 arasında "L'Esprit Nouveau" (Yeni Ruh) dergisini çıkartmış; yalnızca bir yapım tarzı olarak değil, düşünce ve duygu biçimi olarak tanımladıkları yaklaşımlarını derginin 4. sayısında "Le Purisme" terimiyle açıklamışlardır..
  Biçimin işleve uyarlanması gereğini vurgulamış; araç-gereçler zamanla nasıl insan vücuduna uygun ideal biçimlere kavuştuysa, resmin de bu biçimleri ortaya çıkaran soyutlamalar olması gerektiğini ileri sürerek, duygu ve dışavurumun kompozisyondan bütünüyle ayıklanmasını savunmuşlardır..

  Le Corbusier, 1911'deki İstanbul gezisinde küre, prizma gibi temel geometrik biçimlerin oluşturduğu cami kütlelerinin pürist kompozisyonundan da oldukça etkilenmiştir..
  1925'te Paris'teki "Uluslararası Modern Dekoratif Sanatlar ve Endüstri Sanatları Sergisi"nde "Esprit Nouveau Pavyonu"nda tanıtılan Pürizm, yalınlığın yoksulluk olmadığını, tersine belli bir arınmışlığı ifade ettiğini savunmuş, ancak ustaca kompozisyonlardan meydana gelen kütlelerin içeriğiyle ilgilenmemiştir..
  Bu nedenle sanat tarihçisi W. Worringer bu biçimci yaklaşımı, zamanın karmaşık ve dinamik dünyasında huzuru, akılcı ve durağan biçimlerin görünüşünde bulmaya çalıştığı için eleştirmiştir..
  Çağdaş Geştalt psikolojisi de saf biçimlerdeki iç kuvvetlerin iyi bir denge durumu yaratmadaki üstünlüklerinden dolayı kullanılmalarının yaygın olduğunu açıklar..

  Le Corbusier'nin klâsik döneminde (1920-50) pürist tarzda tasarladığı yapılar arasında Poissy'de "Savoye Villası" (1929-31), Paris'te "İsviçre Pavyonu" (1930- 32), Marsilya'da "Unité d'Habitation" (Konut Birimi; 1942-52) yer almıştır..
  Aynı dönemde Mies van der Rohe, "İlginç olmak istemiyorum, iyi olmak istiyorum" ifadesinde, iyi olmak kavramını Pürizm ilkelerinde yer aldığı gibi yorumlamış, yapılarında tasarımcının kişiliğini öne çıkarmayan saf biçimlerin güzelliğini ifade etmeye çalışmıştır..

  1929 Barselona Dünya Sergisi'nde "Alman Pavyonu", Fox River'da (III.) "Farnsworth Evi" (1946-50), Chicago'da Illinois Teknoloji Enstitüsü'nün (IIT) mimarlık okulu "Crown Hall" (1956), New York'ta P. Johnson'la birlikte gerçekleştirdiği "Seagram Gökdeleni" (1958), Rohe'nin 20. yy'ın amaçlarını mekâna dönüştürmeyi hedefleyen rasyonel tasarımları arasındadır..
  Gropius, çağdaş mimarlığın biçimlerini belirlerken, bunların yenilik peşinde bir grup mimarın kişisel çabalarıyla biçimlenemeyeceğini, tersine sosyal gereksinimlerin ve teknik olanakların kaçınılmaz mantıksal ürünleri olduklarını belirtmiştir..

  A. Meyer ile birlikte tasarladığı "Alfeld Fagus Fabrikası" (1910-11) ve Pürizm'in eksenel simetri anlayışının dışına çıkarak dinamik bir kompozisyon elde ettiği "Dessau Bauhaus Binası" (1925-26), Pürizm ilkeleriyle bağdaşan örneklerdir..

  Pürizm'in durağan kompozisyonlarının yarattığı tekdüzelik, kuramcılarından Le Corbusier'nin dahi 1950'li yılların başında Dışavurumculuk'a yönelmesine neden olmuştur..
  Akılcı tasarımlarını sürdüren Mies van der Rohe ve Gropius gibi mimarlar ise Uluslararası Üslup'un yaygınlaşmasını sağlamıştır..
  Öte yandan Pürizm, resim alanında da kalıcı bir etki sağlayamamış, ama Yeni-Plâstisizm ve Yapımcılık gibi soyut akımlara esin kaynağı olmuştur..

  Bu yazı, doremifasollasi tarafından, 17 Nisan Perşembe 2014 saat 00:08'de yazıldı

  -
  doremifasollasi
 2. 2.
  Genelde, sanat yapıtını minimuma indirgenmiş sayıda öğe kullanarak oluşturma anlayışına verilen ad.

  Bu anlamıyla sözcük Türkçeye "(gbkz: arıtmacılık)" biçiminde çevrilebilir ve her tür ayrıntı zenginliği ile renk, teknik ve malzeme çeşitliliğini yadsıyan bir tutumu niteler.

  Pürizm kavramı bu anlamıyla tarihdışı sayılabilir. Çünkü, belirli bir üslubu değil, her çağda rastlanabilecek genel bir sanatsal anlayışı nitelemektedir.

  Bu yazı, tarafından, 18 Ekim Salı 2011 saat 00:27'de yazıldı

  - -
 3. 3.
  1916'da başlangıç ilkelerinden ayrıldığını öne sürdükleri (gbkz: Kübizm)' i yeniden özgün biçimine getirmek amacıyla, (gbkz: Amédée Ozenfant) ve ünlü mimar (gbkz: Le Corbusier) ((gbkz: Charles-Édouard Jeanneret)) tarafından kurulan bir resim akımının adıdır.

  Daha sonra aralarına (gbkz: Juan Gris)'in de katıldığı püristler, kesin konturlarla sınırlanmış betiler ve yalın bir renk düzeni yaratmaya çalışmışlardır.

  Bu yazı, tarafından, 18 Ekim Salı 2011 saat 00:28'de yazıldı

  - -

Dolu Sözlük 2011

Dolu Sözlük içerisinde yer alan, Dolu Sözlük tarafından derlenen bilgiler tamamı ile doğru ve gerçektir.Tümünün akademik temeli ve meşru bir kaynağı vardır.t kullanıldığında kaynağın gösterilmesi zorunludur.Dolu Sözlük içerisindeki kullanıcıların yazdıkları ya da yazacakları yorumların,konuların gerçekliğini Dolu Sözlük garanti etmez,kullanıcılar Dolu Sözlük te eğlence amaçlı,çeşitli paylaşımlar ve yorumlar yapabilir bunlardan doğacak tüm hukuki durumlarda Dolu Sözlük sorumlu değildir.Kişiler kendi yazdıklarından sorumludurlar.Dolu Sözlük kanunlara saygılı fakat yasakçı zihniyete karşıdır.Daha fazla özgürlük naraları arasında daha fazla yasakçılık zihniyetine kesinlikle karşıdır.Dolu Sözlükteki içerik küçükler için zararlı da olabilir.Dolu sözlük 18 yaşından küçüklerin kayıt olamayacağı bir sayfadır.
MOBiL SiTE | KULLANIM ŞARTLARI | GİZLİLİK İLKELERİ | SIK SORULAN SORULAR | HAKKIMIZDA | KORKUSiTESi.COM | HANGiFiLM.NET