detaylı arama
Günün Başlıkları (0)(0)

Modernleşme Teorisi


 1. 1.
  Modernleşme teorisi, 1945 sonrası kapitalist yapılanmanın politik denge sağlama stratejisinin bir ürünüdür. Bu teori, 3. Dünya toplumlarına kapitalistleşmeyi tek çıkış yolu olarak dayatan bir teoridir. Modernleşme teorisi, Marx’ın sosyolojisinin eleştirisini yapan, onu dikkate almayan ve önemsizleştirmeye gayreti içinde olan çağdaş burjuva sosyolojisi teorilerindendir. Batı’nın sosyo-ekonomik, politik ve kültürel sistemlerine doğru değişme süreci şeklinde tarif edilen ve Batı-dışı mazlum toplumlar için yegane kurtuluş yolu olarak dayatılan modernleşme sürecini savunan modernleşme (sömürgeleştirme) teorisini bu bağlam içinde düşünmek gerekir.

  Modernleşme teorisinin temelinde işlevselci teori, özellikle Talcott Parsons’ın görüşleri vardır. Parsons’ın yanı sıra Neil Smelser, Danier Lerner, Marion Levy, Robert Bellah ve Shlom Eiinsenstandt gibi önemli teorisyenleri vardır.

  Teorinin temel terimi modernleşmedir. Bu teori; Auguste Comte, Herbert Spencer ve Emile Durkheim’in, evrimci ve ilerlemeci sosyoloji çizgilerinden beslenmiştir. Yani teorinin arka planında 19. Yüzyılın sosyoloji çizgileri vardır. Modernlik, Batı’ya vurgu yapar ve Batı’yı tanımlayan bir kavramdır.
  Modernleşme teorisine göre; Batı-dışı toplumların modernleşme gayesine ulaşabilmeleri için, modernliğin önünü tıkayan geleneksel öğeleri yok etmesi, bunun için de dışsal müdahalelere açık olması gerekmektedir.

  Einsenstandt, modernleşmeyi şu şekilde tanımlar: “Tarihsel olarak modernleşme, 17. yüz yıldan 19. yüz yıla kadar Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’daki toplumsal, ekonomik ve politik sistemlerde meydana gelen değişimin bir ürünü olarak gelişen ve sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan bir süreçtir.

  Lerner ise; Batı modelini evrensel sayma ve Batılılaşma olarak tanımlamıştır.
  Modernleşme, 19. yüz yıldan itibaren bütün coğrafyalara yayılmaya başlamıştır. Batı dışında kalan tüm coğrafyalara yayılma eğilimi, esnemesi, tüm dünyayı kapsaması olarak ele alınan modernlik, eylem halindeki modernliktir. Modernleşme eylem halindeki modernliktir.modernleşme, tamamlanmamış bir süreçtir. Bu kavram, Batı –dışı dünyayı tanımlamak için kullanılmıştır.
  Geleneksel, az gelişmiş toplumların kendi ekonomik temellerini terkedip, gelişmiş toplumların modern ekonomik temellerine dönüşümleri söz konusudur.

  Modernleşmeyi üç olgu çerçevesinde ele alabiliriz.
  Ekonomik Modernleşme: Geleneksel toplumların ekonomisi,ekonomik temeli tarımdır. Fakat bu toplumlar, modern toplumların ekonomik temellerine, yani endüstriye, modern ekonomiye, hizmet sektörüne, ticarete doğru bir dönüşüm söz konusudur.

  Siyasal Modernleşme: Geleneksel toplumlar kendi tarihsel yapılarından vazgeçip, modern toplumların parlamenter demokrasi, liberal demokrasiyi temel alan siyasetlerine girme çabasında olması sürecidir.

  Kültürel Modernleşme: Batı-dışı toplumların, Batı Avrupa toplumlarının kültürel sistemlerine doğru dönüşümü söz konusudur. Geleneksel, az gelişmiş diye adlandırılan toplumların her yönden; sosyal, ekonomik, siayasal, kültürel açıdan Batı toplumlarının kültürüne dönüşüm vardır.

  Modernleşme teorisyenlerinin argümanları 3 temel noktada birleşir:
  1)Tek bir sistem, tek bir uygarlık vardır ki o da Batı sistemidir.
  2)Batı sistemi, Batı uygarlığı en insani, en mükemmel, en ideal sistemdir.
  3)Batı dışındaki tüm toplumlar Batı sistemiyle istese de istemese de bütünleşmek zorundadır.

  Bu yazı, macaruk tarafından, 21 Ekim Cuma 2011 saat 00:34'de yazıldı

  -
  macaruk

Dolu Sözlük 2011

Dolu Sözlük içerisinde yer alan, Dolu Sözlük tarafından derlenen bilgiler tamamı ile doğru ve gerçektir.Tümünün akademik temeli ve meşru bir kaynağı vardır.t kullanıldığında kaynağın gösterilmesi zorunludur.Dolu Sözlük içerisindeki kullanıcıların yazdıkları ya da yazacakları yorumların,konuların gerçekliğini Dolu Sözlük garanti etmez,kullanıcılar Dolu Sözlük te eğlence amaçlı,çeşitli paylaşımlar ve yorumlar yapabilir bunlardan doğacak tüm hukuki durumlarda Dolu Sözlük sorumlu değildir.Kişiler kendi yazdıklarından sorumludurlar.Dolu Sözlük kanunlara saygılı fakat yasakçı zihniyete karşıdır.Daha fazla özgürlük naraları arasında daha fazla yasakçılık zihniyetine kesinlikle karşıdır.Dolu Sözlükteki içerik küçükler için zararlı da olabilir.Dolu sözlük 18 yaşından küçüklerin kayıt olamayacağı bir sayfadır.
MOBiL SiTE | KULLANIM ŞARTLARI | GİZLİLİK İLKELERİ | SIK SORULAN SORULAR | HAKKIMIZDA | KORKUSiTESi.COM | HANGiFiLM.NET